פרוייקטים

שביל וספסל לזכרו

שביל תני" במוזיאון הטבע בירושלים"

mmm

 תני גודמן, "איש לכל עת" 1984-2002

בגן מוזיאון הטבע בירושלים הוקדש שביל על ידי אילונה ואביבה האן לזכר תני. השביל נקרא "שביל תני". באותו גן הוקדש ספסל על ידי הוריו של תני על שמו. עצים רבים הנושאים פירות ניטעו בגינה זו לזכר זיגמונד האן (ז"ל) בעלה של אילונה האן ואביה של אביבה האן, ולזכר תני גודמן, על ידי משפחות האן וגודמן.

לפרוייקטים נוספים

לתרומה

לתמיכה בפרוייקטים נוספים -