פרוייקטים

"בית עמית" על שם תני גודמן

תני היה אחד מעמיתי ברונפמן בשנת 2001. חבריו העמיתים יזמו פרויקט התנדבותי בירושלים שינוהל ע"י בוגרי ברונפמן. פרויקט זה החל בשנה של עבודה התנדבותית בקריית מנחם בירושלים, אזור הזקוק באופן דחוף לסיוע קהילתי. כמה מחבריו של תני התנדבו במסגרת פרויקט זה בשנים 2002-2003, אולם בשנה שלאחר מכן חשו המתנדבים שעליהם להיות קרובים יותר לאוכלוסייה שהם משרתים והם הקימו את "בית עמיתים". הם גם העלו על נס את רוח התרומה הקהילתית של תני באמצעות קריאת בית זה ע"ש תני גודמן. בשנת 2004-2005 השתתפו 12 מתנדבים בוגרי ברונפמן מכל רחבי הארץ ומארה"ב בעבודה למען בניית קהילה טובה יותר לתושבי קריית מנחם.

לפרוייקטים נוספים

לתרומה

לתמיכה בפרוייקטים נוספים -